דילוג לתוכן

שותפות פורצת דרך - תרומתן של החברות הרב לאומיות לכלכלת ישראל

תוצר וקשרי מסחר

התוצר לעובד בחברות רב-לאומיות בבעלות זרה גבוה פי שניים מהתוצר הממוצע לעובד בישראל. בשנת 2014 סך הסחורות והשירותים שחברות רב-לאומיות בישראל ייצרו וייעדו למכירה עמד על כ-148 מיליארד ש"ח - כ-11.3% מסך התפוקה במשק הישראלי.

סימנייה